Z historie tiskárny Centa

Společnost Centa spol. s r.o. zprivatizovala v roce 1993 závod 1, státního podniku Tisk Brno.
V letech 1994 až 1995 byla rekonstruována provozovna na ulici Veveří, kam byla tiskárna přestěhována.

lis Rozvoj polygrafické výroby si v roce 1996 vyžádal privatizaci dalšího státního podniku - Spektrum Brno.
Tento podnik vznikl reorganizací bývalého závodu 6, státního podniku Tisk Brno počátkem 90. let. Byl modernizován a dostavěn v roce 1988.
Vzhledem ke vhodným prostorám a výhodné poloze sem firma soustředila veškerou svoji podnikatelskou činnost.