Vedení firmy Centa

Dle výpisu z obchodního rejstříku řídí společnost tito jednatelé:
Ing. Zdeněk Wegscheider
Ing. Zdeněk Palát
Jiří Zelený
Vedoucí polygrafické výroby:
Jiří Zelený
Výrobní oddělení a odbyt:
Lenka Slavíková
Výrobní oddělení a odbyt:
Ing. Andrea Šedajová
Výrobní oddělení a odbyt:
Yvetta Štorková