Jak zadávat zakázky?

V první fázi zadávání zakázky je vhodné domluvit se na ceně. Zažádejte proto pracovníky tiskárny o provedení předkalkulace. Za 24 hodin od jejího přijetí Vám bude zpět zaslána nabídková cena. Pokud dojde ke vzájemné shodě, vyrobení zakázky si objednejte.

Tyto činnosti můžete učinit telefonicky na sekretariátu ředitele nebo využijte naše předvyplněné formuláře. Ty si můžete uložit na Vašem počítači, vyplnit a následně poslat e-mailem či vytiskout a odfaxovat.

Dále můžete využít online formulář:

Název firmy:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
 
Žádám o předkalkulaci následující zakázky
Název zakázky:
Popis výrobku: náklad
  formát
  rozsah
  tisk a barevnost
  papír
  knihařské zpracování
  tiskové podklady
 
Ostatní požadavky: