Účast na veletržních akcích

Tiskárna Centa spol. s r. o. se pravidelně účastní významných knižních veletržních akcí v České republice i v zahraničí.

Svět knihy Brno 2003
Svět knihy Praha 2004
Svět knihy Praha 2005


Svět knihy Praha 2004:Svět knihy Praha 2004Svět knihy Praha 2005